Το διαβητικό πόδι, οι επιπλοκές του και η διάσωση του σκέλους

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Το διαβητικό πόδι οφείλεται συνήθως σε συνδυασμό νευροπάθειας και αρτηριοπάθειας και αν δεν θεραπευτεί εγκαίρως  όταν παρουσιαστούν επιπλοκές, μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό.

Οι διαβητικοί ασθενείς πολλές φορές έχουν μειωμένη αισθητικότητα στα πόδια και δεν νιώθουν πόνο στους μικροτραυματισμούς. Οι τραυματισμοί αυτοί μπορεί να προκαλέσουν τη δημιουργία πληγών και ελκών. Η μειωμένη αιμάτωση στην περιοχή λόγω της απόφραξης των αρτηριών των κάτω άκρων δυσχεραίνει την επούλωση των ελκών και συμβάλει στην επιπλέον νέκρωση των ιστών.  Η πιθανότητα μόλυνσης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι  μεγάλη και μπορεί να οδηγήσει σε γάγγραινα και ακρωτηριασμό.

Τα άτομα με διαβήτη διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης γάγγραινας. Εκτιμάται ότι ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται επί 17 σε σύγκριση με το μη διαβητικό πληθυσμό. Στην Ελλάδα περίπου 40.000 άτομα πάσχουν από διαβητικό πόδι και 2.000 με 3.000 ασθενείς κάθε χρόνο υφίστανται περιορισμένο ή μείζονα ακρωτηριασμό.

Με τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και θεραπείας, ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό.

Μόλις παρατηρηθούν τα πρώτα σημάδια τραύματος ή έλκους στο δέρμα θα πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό αγγειοχειρουργική αξιολόγηση ώστε να εκτιμηθεί η αιμάτωση των κάτω άκρων.

Σε περίπτωση που αυτή δεν είναι ικανοποιητική, τότε υπάρχουν τεχνικές επαναιμάτωσης (οι περισσότερες γίνονται ενδαγγειακά, δηλαδή ελάχιστα επεμβατικά) οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την αιμάτωση και επιτρέπουν την επούλωση και την διάσωση του σκέλους.

Η ιατρική εξέταση επιτρέπει την αξιολόγηση της αιμάτωσης των κάτω άκρων καθώς και της νευροπάθειας και των μυοσκελετικών αλλοιώσεων που μπορεί να έχει ο ασθενής με:

  • Διαστολή της αρτηρίας με μπαλονάκι και τοποθέτηση stent
  • Αρτηριακή παράκαμψη (bypass) με φλεβικό μόσχευμα

Η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος και η εξέλιξη των ειδικών απεικονιστικών εξετάσεων βοηθούν στην ακριβέστερη σταδιοποίηση του προβλήματος και καθορίζουν σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα το μέγεθος της βλάβης και τη σημασία της ενδαγγειακής ή χειρουργικής αποκατάστασης.

Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία του διαβητικού ποδιού. Η εκπαίδευση του ασθενή παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των επιπλοκών.

Νίκος Παρασκευάς, Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική, Διευθυντής Β' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΥΓΕΙΑ". Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://nikosparaskevas.gr/ ή καλέστε στο τηλ.: 210 6838014.

banner

banner1220x365