Συνήθως, η ψηλάφηση μιας σφύζουσας μάζας στην κοιλιακή χώρα πολλές φορές θέτει την υπόνοια ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. Δυστυχώς όμως, τις περισσότερες φορές, δεν εμφανίζονται συμπτώματα. Σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα, το πιο συχνό είναι ο πόνος στην κοιλιακή χώρα που μπορεί να αντανακλά στη μέση ή στο θώρακα.

banner

banner1220x365