Ένας πόνος στο στήθος πρέπει πάντα να διερευνάται

Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2019

Ο πόνος στο στήθος είναι μία κατάσταση που μπορεί να είναι από απλή έως επαπειλούμενη για τη ζωή των ασθενών και θα πρέπει πάντα να διερευνάτε από έναν ειδικό γιατρό. Τα αίτια του πόνου στο στήθος είναι πολλαπλά, αλλά μπορούν να συνυπάρχουν και άλλα παράλληλα συμπτώματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Αυτά είναι:

  • Οξύ καρδιολογικό επεισόδιο (έμφραγμα, στηθαγχική κρίση κλπ).
  • Οξεία οισοφαγίτιδα, οισοφαγικός σπασμός.
  • Οξεία χολοκυστίτιδα.
  • Μυοσκελετικός πόνος.
  • Πνευμονία.

Τα ανωτέρω αίτια είναι και τα πλέον συνήθη σαν πιθανά οξέα συμβάμματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Επειδή όμως το σύμπτωμα του προκάρδιου άλγους μπορεί να συσχετίζεται πολλές φορές με οξεία καρδιακή νόσο, πρέπει ο ασθενής ΠΑΝΤΑ να μεταβαίνει ΑΜΕΣΑ για επείγουσα κλινική καρδιολογική εκτίμηση, προς αποκλεισμό της οξείας καρδιακής νόσου.

Η εκτίμηση γίνεται από ειδικό καρδιολόγο και θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, αιματολογικό έλεγχο, και ενδεχομένως μετά μπορεί να χρειαστεί υπερηχογράφημα καρδιάς, επείγουσα στεφανιογραφία (ανάλογα με τα ευρήματα).

Εφόσον αποκλειστεί το καρδιολογικό αίτιο, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί ο πόνος στο στήθος για όλα τα ανωτέρω αίτια.

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει εξέταση από παθολόγο και χειρουργό, όπου με τη λήψη ιστορικού, εκτέλεση ακτινογραφίας θώρακος και υπερηχογραφήματος άνω κοιλίας να μπορέσει να ελεγχθεί το πρόβλημα.

Σημασία θα πρέπει να δοθεί στο ότι:

Πολλές φορές οισοφαγικός σπασμός από οισοφαγική παλινδρόμηση ή η οξεία χολοκυστίτιδα μπορούν να παρουσιάσου έντονο άλγος στο στήθος που μπορεί να προσομοιάζει με καρδιακό επεισόδιο.

Την λύση θα δώσει πάντα η εμπειρία του ειδικού, με τη διενέργεια κλινικής εξέτασης και συμπληρωματικών διαγνωστικών εξετάσεων.

Γεώργιος Σάμπαλης, Γενικός Χειρουργός Λαπαροσκόπος, Δ/ντης Χειρουργός– Ευρωκλινικής Αθηνών, Μέλος EAES (European Association for Endoscopic Surgery) και Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.sambalis.gr/ ή καλέστε στο 210 6001302.

banner

banner1220x365