Πληροφορίες για την τοποθέτηση Ρυθμιζόμενου Γαστρικού Δακτυλίου

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις Νοσογόνου Παχυσαρκίας (δείκτης μάζας σώματος >35), ο ιατρός σας θα συστήσει Λαπαροσκοπική Τοποθέτηση Ρυθμιζόμενου Δακτυλίου Στομάχου, δηλαδή χειρουργική τοποθέτηση ειδικά σχεδιασμένου δακτυλίου σιλικόνης γύρω από τον ανώτερο στόμαχο για τη διαμερισματοποίησή του.

Η επέμβαση πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά, δηλαδή μέσω 5 μικρών οπών στο κοιλιακό τοίχωμα διαμέτρου 0,5-1,5 cm. Η Ρομποτική Χειρουργική αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής και πραγματοποιείται μέσω 5 μικρών οπών 0,5-1,5 cm, με χρήση ρομποτικού συστήματος το οποίο διευκολύνει σημαντικά τους εγχειρητικούς χειρισμούς και ιδιαίτερα την ενδοκοιλιακή συρραφή. Στην περίπτωση που απαιτείται αφαίρεση δακτυλίου, η ρομποτική τεχνική αποτελεί την πλέον ασφαλή τεχνική για την ορθή αφαίρεση του αντιδραστικού ιστού γύρω από τον δακτύλιο και την πλήρη επαναφορά της φυσιολογικής ανατομίας.

Κατά την Λαπαροσκοπική Τοποθέτηση Δακτυλίου, ο χειρουργός αφού αποκτήσει πρόσβαση στην κοιλιά και διοχετεύσει αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) για να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο εργασίας (πνευμοπεριτόναιο), θα ελέγξει καταρχάς όλη την κοιλιά. Στη συνέχεια θα δημιουργήσει προσεκτικά ένα πέρασμα, σαν τούνελ γύρω από τον ανώτερο στόμαχο σε ειδική πτυχή του περιτοναίου που χρησιμεύει για την οπίσθια στήριξη του δακτυλίου (τεχνική pars flaccida).

Μετά την εισαγωγή του δακτυλίου στην κοιλιά, ο δακτύλιος διεκβάλλεται γύρω από τον ανώτερο στόμαχο και "κλειδώνει" στη θέση αυτή. Για την πρόσθια στήριξή του δακτυλίου τοποθετούνται ραφές με ενδοκοιλιακή συρραφή.

Τέλος, ο δακτύλιος συνδέεται με ειδικό port που τοποθετείται στο δέρμα της αριστερής κοιλιάς και καθηλώνεται με κλιπς. Μετά το πέρας της επέμβασης αφαιρούνται όλα τα εργαλεία υπό άμεση λαπαροσκοπική όραση, και αδειάζεται όλο το διοξείδιο από την κοιλιά.

Όταν ξυπνήσετε, μπορεί να αισθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.

Σάββας Κ. Χειρίδης, Γενικός Χειρουργός εξειδικευμένος στη Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εκτελεστικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής  SEERSS. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.savashiridis.com/ ή καλέστε στα  2107257522 και 2107290673.

banner

banner1220x365