Λαπαρασκοπική αποκατάσταση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης, ο ιατρός σας θα συστήσει Χειρουργική Αποκατάσταση της Παλινδρόμησης, δηλαδή πλαστική στο άνοιγμα του διαφράγματος και στο αριστερό τμήμα του στομάχου που αποκαθιστά τον φυσιολογικό σφιγκτηριακό μηχανισμό της γαστροοισοφαγικής συμβολής.

Η Χειρουργική Αποκατάσταση Παλινδρόμησης πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά, δηλαδή μέσω 5 μικρών οπών στο κοιλιακό τοίχωμα διαμέτρου 0,5-1,5 cm. Η Ρομποτική Αποκατάσταση Παλινδρόμησης αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής και πραγματοποιείται μέσω 5 μικρών οπών 0,5-1,5 cm, με χρήση ρομποτικού συστήματος το οποίο διευκολύνει σημαντικά τους εγχειρητικούς χειρισμούς και ιδιαίτερα την ενδοκοιλιακή συρραφή.

Κατά τη Ρομποτική Αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης, ο χειρουργός Σ. Κ. Χειρίδης αφού αποκτήσει πρόσβαση στην κοιλιά και διοχετεύσει αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) για να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο εργασίας (πνευμοπεριτόναιο), θα ελέγξει καταρχάς όλη την κοιλιά. Στη συνέχεια θα αναζητήσει την ύπαρξη Διαφραγματοκήλης (μέσω χάσματος στο οισοφαγικό άνοιγμα, ο στόμαχος μετατοπίζεται στον θώρακα) και θα επαναφέρει τον στόμαχο στη φυσιολογική του θέση εντός της κοιλιάς. Στη συνέχεια θα κινητοποιήσει τον κατώτερο οισοφάγο και τον ανώτερο στόμαχο και θα κόψει το λιπώδες τμήμα μεταξύ στομάχου και σπληνός με μεγάλη προσοχή διότι στη θέση αυτή υπάρχουν αρκετές φλέβες. Στη λαπαροσκοπική προσέγγιση οι φλέβες αυτές ελέγχονται με ασφάλεια χάρη στη χρήση ψαλιδίου υπερήχων. Στη ρομποτική τεχνική, η φάση αυτή διεκπεραιώνεται με ασφάλεια είτε με ρομποτικό ψαλίδι υπερήχων, είτε με χρήση αρθρωτής, διπολικής διαθερμίας Vessel Sealer.

 Στη συνέχεια, ο χειρουργός θα συρράψει το οισοφαγικό άνοιγμα (σύγκλειση σκελών διαφράγματος) και θα διπλώσει τον στόμαχο πίσω από τον οισοφάγο 360 μοίρες (Θολοπλαστική κατά Nissen) ή κατά 270 μοίρες (Toupet) δημιουργώντας έναν νέο σφιγκτηριακό αντιπαλινδρομικό μηχανισμό.

Μετά τον τελικό έλεγχο της κοιλίας, τα τραύματα ράβονται με ισχυρό ράμμα και το δέρμα κλείνεται με ενδοδερμική ραφή και συμπλησιάζεται στην αρχική του θέση.

Σάββας Κ. Χειρίδης, Γενικός Χειρουργός εξειδικευμένος στη Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εκτελεστικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής  SEERSS. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.savashiridis.com/ ή καλέστε στα τηλ.: 2107257522 και 2107290673.

banner

banner1220x365