Πλαστική αποκατάσταση μαστού μετά τη μαστεκτομή

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

Στις περιπτώσεις μαστεκτομής, η πλαστική αποκατάσταση του μαστού είναι μία επιλογή προκειμένου να βελτιωθεί τόσο η στάση του σώματος και η ισορροπία, όσο και η ψυχολογική κατάσταση της ασθενούς.

Η πλαστική αποκατάσταση μπορεί να γίνει σε πρώτο χρόνο μετά τη μαστεκτομή ή σε δεύτερο χρόνο αργότερα. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πλαστικής αποκατάστασης. Ο ένας είναι να τοποθετηθεί κάποια ενδοπρόθεση, ενώ ο άλλος τύπος χρησιμοποιεί τους ίδιους τους ιστούς της ασθενούς για να δημιουργηθεί πάλι το στήθος.

Πότε χρειάζεται μαστεκτομή;

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα των ασθενών είναι πότε χρειάζεται μαστεκτομή. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η μαστεκτομή μπορεί κατά κανόνα να αποφευχθεί στο 60%-70% των περιπτώσεων, σε χώρες δε που οι ασθενείς προσέρχονται συχνά για έλεγχο, ακόμα και στο 85% των περιπτώσεων. Την ένδειξη για μαστεκτομή ή επέμβαση διατήρησης του μαστού πρέπει να τη συζητήσει η ασθενής με το χειρουργό της και να ζητήσει πλήρη ενημέρωση για τις χειρουργικές τεχνικές και επιλογές.

Εξέταση των Λεμφαδένων και Λεμφαδένας φρουρός

Σε περίπτωση διηθητικού καρκίνου πρέπει να γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης. Σκοπός του καθαρισμού αυτού είναι η σταδιοποίηση της νόσου, ο καθορισμός της περαιτέρω θεραπείας και η πρόληψη τοπικών υποτροπών στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Επειδή ο καθαρισμός της μασχάλης συνοδεύεται σε κάποιες περιπτώσεις από νοσηρότητα του αντίστοιχου άνω άκρου, πολλοί χειρουργοί προτιμούν να κάνουν εξέταση του λεμφαδένα φρουρού (του πρώτου λεμφαδένα στον οποίο θα πήγαιναν ή στον οποίο πήγαν τα καρκινικά κύτταρα) και εάν ο λεμφαδένας αυτός είναι θετικός να προχωρούν σε λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης. Η εξέταση γίνεται μετά από τοπική έγχυση ραδιοϊσοτόπων. Η μέθοδος αυτή έχει ένδειξη μόνο σε μικρούς όγκους.

Κίνδυνοι και Επιπλοκές

Οι επεμβάσεις στο μαστό εμπεριέχουν κίνδυνο επιπλοκών, όπως όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις. Μπορεί να παρουσιαστεί αιμάτωμα, συλλογή υγρού, να δημιουργηθεί κάποια φλεγμονή ή σε περίπτωση λεμφαδενικού καθαρισμού να παρουσιαστεί αργότερα λεμφοίδημα. Οι σημαντικές επιπλοκές πάντως είναι σπάνιες. Όσο μικρότερη είναι η επέμβαση και οι χειρισμοί, τόσο σπανιότερες είναι οι επιπλοκές.

Τα δύο είδη μαστεκτομής

Η μαστεκτομή είναι χειρουργείο που γίνεται για την αφαίρεση του μαστού. Υπάρχουν δύο ειδών μαστεκτομές, η απλή και η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή. Το είδος του χειρουργείου εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου και από το πόσο αυτός έχει προχωρήσει. Κατά τη διάρκεια αυτών των χειρουργείων, δεν αφαιρείται ο θωρακικός μυς.

Aπλή Mαστεκτομή

Κατά τη διάρκεια της απλής μαστεκτομής, αφαιρείται ο μαζικός αδένας καθώς και μία λωρίδα δέρματος μαζί με τη θηλή.

Τροποποιημένη Ριζική Μαστεκτομή

Κατά τη ριζική τροποποιημένη μαστεκτομή αφαιρείται ο μαζικός αδένας, μια λωρίδα δέρματος μαζί με τη θηλή, και οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες.

Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, MD, PhD, FACS,  Καθηγητής Χειρουργικής Ohio State University, ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.kkonstantinidis.gr/ ή καλέστε στο τηλ.: 210-6107165.

banner

banner1220x365