Τα προβλήματα που αφορούν το στομάχι είναι πολλά και διάφορα, σχετιζόμενα συνήθως με τη λήψη τροφής. Στη βάση τους όμως είναι πολυσύνθετα και δύσκολα στη διάγνωση και θεραπεία. Λέγοντας όμως στομάχι, συμπεριλαμβάνουμε προβλήματα που αφορούν το ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα και ειδικά τον οισοφάγο, στόμαχο και 12δάκτυλο.

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι η κατάσταση κατά την οποία το περιεχόμενο του στομάχου παλινδρομεί προς στον οισοφάγο ενώ διαφραγματοκήλη ονομάζεται η είσοδος τμήματος του στομάχου στο θώρακα διαμέσων του διαφράγματος.

banner

banner1220x365