Κατά την τελευταία δεκαπενταετία η εφαρμογή πηγών ενέργειας Laser βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στη χειρουργική. Ο όρος LASER αντιπροσωπεύει τα αρχικά των “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” και μεταφράζεται ως ενίσχυση φωτός με διεγερμένη εκπομπή ακτινοβολίας. Το Laser αποτελεί μία ειδική δέσμη φωτεινής ακτινοβολίας, η οποία δεν υπάρχει σε φυσικές συνθήκες, αλλά παράγεται με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Η ακτινοβολία αυτή χρειάζεται μία πηγή ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα) και ένα φυσικό “μέσο” για να παραχθεί (κρύσταλλος, αέριο κ.λπ.). Ανάλογα με το “μέσο” που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της δέσμης, η ακτινοβολία παρουσιάζει τις εκάστοτε ιδιότητες που τη χαρακτηρίζουν και καθορίζουν τη δράση της.

banner

banner1220x365