Τόσο ο τρόπος όσο και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μιας κακοήθειας στους μαστούς, είναι μείζονος σημασίας για την εξέλιξη της πορείας της υγείας των γυναικών.

Κατηγορία Γυναικολογία

banner

banner1220x365