Μέχρι σήμερα δεκάδες νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και έχουν εξαντλήσει τις κλασικές επιλογές φίστουλας στα άνω άκρα, κινδυνεύουν από σημαντική μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης ποιοτικής αιμοκάθαρσης καθώς πλέον δεν διαθέτουν ποιοτικά προσπελάσιμες φλέβες στα άνω άκρα.

banner

banner1220x365