Η ανοσοθεραπεία που λαμβάνουν ασθενείς με καρκίνο αποτελεί σοβαρό αίτιο για νόσηση από Covid-19

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα από το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Memorial Sloan Ketteringο οι παράγοντες κινδύνου για ασθενείς που πάσχουν από νεοπλασματικές παθήσεις για σοβαρή νόσηση από COVID-19, ήταν η ηλικία  άνω των 65 ετών και η χορήγηση ανοσοθεραπείας, αλλά όχι η πρόσφατη λήψη χημειοθεραπείας.

Τα νεότερα δεδομένα μελέτης που διεξάγεται στο το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Memorial Sloan Kettering (MSKCC) στην Νέα Υόρκη, συνόψισαν ο αν. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ευστάθιος Καστρίτης και ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος, πρύτανης του ΕΚΠΑ.

 Οι συγγραφείς προσπάθησαν να εκτιμήσουν πιθανούς παράγοντες που να συνδέονται με ανάγκη νοσηλείας και με σοβαρή αναπνευστική νόσο και διερεύνησαν περισσότερο την σχέση της χρήσης ανοσοθεραπείας με τη σοβαρότητα της COVID-19. Έτσι, ανέλυσαν την ανάγκη για νοσηλεία αναλόγως της χρήσης ανοσοθεραπείας και του τύπου του υποκείμενου καρκίνου (καρκίνος πνεύμονα έναντι καρκίνου σε άλλη θέση του σώματος).

 Η συχνότητα σοβαρής νόσου COVID-19 και νοσηλείας ήταν υψηλότερη και στις δύο ομάδες που έλαβαν ανοσοθεραπεία. Βέβαια, αυτό το εύρημα θα πρέπει να ερμηνευτεί με προσοχή λόγω του περιορισμένου αριθμού των αρρώστων που λάμβαναν ανοσοθεραπεία και της παρουσίας άλλων παραγόντων κινδύνου σε υψηλό ποσοστό σε αρρώστους που χρειάζονται ανοσοθεραπεία.

Τα περισσότερα από τα νοσήματα που αντιμετωπίζονται με ανοσοθεραπεία σχετίζονται με το κάπνισμα, οπότε οι ασθενείς αυτοί έχουν συχνότερα πνευμονοπάθεια, έχουν λάβει ακτινοθεραπεία, και έχουν και άλλους παράγοντες κινδύνου και υποκείμενα νοσήματα.

Μέχρι να είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία δεν θα πρέπει να τροποποιούνται οι αντικαρκινικές θεραπείες σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη μελέτη.

banner

banner1220x365