Η θρομβόλυση είναι ασφαλής και σώζει τις ζωές νέων ανθρώπων

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Οι παθήσεις του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας, κάνοντας βασανιστική τη ζωή πολλών συνανθρώπων μας.

Μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Οι συχνότερες παθολογικές καταστάσεις των εν τω βάθει φλεβών είναι η οξεία θρόμβωση και η χρόνια, εν τω βάθει, φλεβική ανεπάρκεια. Στην οξεία θρόμβωση έχουμε ξαφνικό αποκλεισμό κάποιων φλεβών, με θρόμβο, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί ή να αποσπαστεί από τα κάτω άκρα και να «ταξιδέψει» προς τους πνεύμονες.

Αντιθέτως, η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια είναι συνέπεια τόσο, των μη λειτουργικών φλεβικών βαλβίδων, όσο και των αποφρακτικών βλαβών, οι οποίες εγκλωβίζουν το αίμα μέσα στο πόδι, αδυνατώντας να το «σπρώξουν» προς τον κορμό.

Οι κλασσικές συντηρητικές θεραπείες που εφαρμόζονται για πολλές δεκαετίες στις παθήσεις αυτές (αντιπηκτική αγωγή, χρήση κάλτσας διαβαθμισμένης συμπίεσης, ειδικές σωματικές ασκήσεις), μπορούν να απομακρύνουν αποτελεσματικά τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, αλλά έχουν μέτρια, μόνο, αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα βασανιστικά ενοχλήματα της φλεβικής νόσου (πόνος, βάρος, οίδημα, κάψιμο, ανοιχτές πληγές).

Τα τελευταία χρόνια οι επεμβάσεις στο εν τω βάθει φλεβικό σύστημα αυξάνονται συνεχώς σε αριθμό και παρουσιάζουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει τόσο στην οξεία φλεβική θρόμβωση, όσο και στις χρόνιες αποφρακτικές βλάβες σημαντικών φλεβικών τμημάτων, όπως των λαγονίων και μηριαίων φλεβών.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η θρομβόλυση

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά περιπτώσεις οξείας φλεβικής θρόμβωσης στον λαγονομηριαίο άξονα, φαίνεται ότι η σημασία μιας επιτυχημένης θρομβόλυσης είναι μείζονος σημασίας, ειδικά σε νέα άτομα, τα οποία διαφορετικά θα καταδικάζονταν σε σοβαρές απώτερες επιπλοκές της φλεβικής κυκλοφορίας (πόνοι, αδυναμία βάδισης, έλκη). Η διαδικασία της θρομβόλυσης γίνεται όλο και πιο ασφαλής και πιο απλή για τον ασθενή, χωρίς πια την ανάγκη παρακολούθησης σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Με τεχνικές μηχανικής θρομβόλυσης (καταστροφή του φρέσκου θρόμβου με μηχανικό μόνο τρόπο, χωρίς την ανάγκη έκθεσης σε θρομβολυτικά φάρμακα), μπορούμε να απαλλάξουμε τον ασθενή από την παρουσία του θρόμβου, αποτελεσματικά, με ασφάλεια και σε πολύ μικρότερο χρόνο, συγκριτικά με παλαιότερες τεχνικές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ασθενής, όχι μόνο απαλλάσσεται, άμεσα, από τα συμπτώματα μιας οξείας θρόμβωσης, αλλά γλιτώνει και από τις μακροχρόνιες συνέπειές της, όπως η απόφραξη των φλεβών που υπέστησαν την θρόμβωση, αποφεύγοντας τις σοβαρές μορφές της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας.

Στις περιπτώσεις της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, η οποία είναι, συνήθως, απώτερη επιπλοκή της οξείας θρόμβωσης, νέες ενδαγγειακές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί, οι οποίες μας επιτρέπουν να διανοίγουμε τις αποφρακτικές βλάβες στον λαγονομηριαίο φλεβικό άξονα. Αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού έχει αποδειχθεί ότι, στις εν τω βάθει φλέβες, η απόφραξη παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στα συμπτώματα, συγκριτικά με την ανεπάρκεια των βαλβίδων. Έτσι, μπορούμε να αποσυμφορήσουμε το αίμα που εγκλωβίζεται στα κάτω άκρα, επιτρέποντάς του να βρει τον δρόμο του προς τις φλέβες του κορμού. Ο δρόμος που διανοίγεται μπορεί να παραμείνει ανοιχτός με ειδικούς ενδονάρθηκες, όπως τα φλεβικά stents Venovo, της Bard. Κάποιες φορές στην περιοχή της κοινής μηριαίας φλέβας η διάνοιξη μπορεί να γίνει με ανοιχτή χειρουργική τεχνική, η οποία καθαρίζει την ουλή που αποφράσει την φλέβα (ενδοφλεβεκτομή). Η ενδοφλεβεκτομή συνδυάζεται πάντα με την ενδαγγειακή διάνοιξη των κεντρικότερων λαγονομηριαίων φλεβών (υβριδική επέμβαση).

Σε όλες αυτές τις επεμβάσεις σημαντικό ρόλο παίζει ο σχεδιασμός της θεραπείας με την βοήθεια κατάλληλων απεικονιστικών μεθόδων και, κυρίως, την χρήση του ενδαγγειακού υπερήχου. Πολλές φορές ο ενδαγγειακός υπέρηχος αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για την επιλογή του καταλληλότερου φλεβικού stent καθώς και της σωστότερης θέσης διάνοιξής του στην παθολογική φλέβα.

Με την εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών, των απεικονιστικών μεθόδων και των χειρουργικών υλικών, η χειρουργική του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος είναι μια πραγματικότητα προσφέροντας ανακούφιση σε πολλούς ασθενείς

Νικόλαος Τσεκούρας, Ιατρός, Αγγειοχειρουργός, Δρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών,  Διευθυντής Γ' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Ιασώ General. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dr-tsekouras.gr ή καλέστε το 210-6215855 και το  697-7741191.

banner

banner1220x365