Σπληνεκτομή: Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις ασθενών λαπαροσκοπική χειρουργική;

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Για αρκετά αιματολογικά νοσήματα, ανθεκτικά στη συντηρητική θεραπεία, η ανοιχτή σπληνεκτομή υπήρξε η επέμβαση επιλογής. Όμως μετά το 1991 η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή είναι η πλέον κατάλληλη επέμβαση στην αντιμετώπιση αιματολογικών παθήσεων οι οποίες βλάπτουν το σπλήνα.

Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή έχει ένδειξη στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αιματολογικά νοσήματα
 • Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
 • Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
 • Μυελοειδής μεταπλασία
 • Κληρονομική σφαιροκυττάρωση
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Μεσογειακή αναιμία
 • Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
 • Τραύμα
 • Νεοπλάσματα σπληνός
 • Λέμφωμα
 • Δευτεροπαθής υπερσπληνισμός
 • Σπληνικό απόστημα

Αξίζει να αναφερθεί πως στη βιβλιογραφία περιγράφονται ως σχετικές αντενδείξεις λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Βαρύ καρδιοπνευμονικό νόσημα
 • Μη ανατασσόμενες διαταραχές πηκτικότητας

Ο προεγχειρητικός έλεγχος που απαιτείται

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ασφαλής λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, απαιτείται ένας σωστός προεγχειρητικός έλεγχος. Δύο εβδομάδες πριν το χειρουργείο χορηγούμε πολυδύναμο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου και κατά του αιμόφιλου της ινφλουέντζας. Με απεικονιστικές μεθόδους (με υπερηχογράφημα, με αξονική ή μαγνητική τομογραφία) προσδιορίζουμε την ανατομία της περιοχής.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής

Κατά τη λαπαροσκοπική σπληνεκτομή αφαιρείται ο σπλήνας και ελέγχεται λεπτομερώς η περιτοναϊκή κοιλότητα και τα ενδοκοιλιακά όργανα.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου είναι τα εξής:

 • Η επέμβαση είναι αναίμακτη
 • Ελαχιστοποιούνται οι μετεγχειρητικοί πόνοι
 • Περιορίζεται σημαντικά η διάρκεια παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο
 • Περιορίζεται η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών
 • Έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, MD, PhD, FACS,   Καθηγητής Χειρουργικής Ohio State University, ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.kkonstantinidis.gr/ ή καλέστε στο 210-6107165 .

banner

banner1220x365