Λαπαροσκοπική αποκατάσταση των κοιλιακών συμφύσεων

Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2019

Οι συμφύσεις είναι ινώδεις ταινίες που ανευρίσκονται στην κοιλιά συνήθως μετά από προηγηθείσες επεμβάσεις (αντιδραστικός ιστός). Μπορεί να υπάρχουν χωρίς να προκαλούν προβλήματα, αν και σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζουν τη λειτουργία του εντέρου και δημιουργούν χρόνιες ενοχλήσεις. Σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή πλήρη απόφραξη του εντέρου (ειλεός). Ο αποφρακτικός ειλεός απαιτεί επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση.

Η λύση συμφύσεων πραγματοποιείται πλέον λαπαροσκοπικά, δηλαδή μέσω 3-4 μικρών οπών στο κοιλιακό τοίχωμα διαμέτρου 0,5-1 cm ενώ η κλασσική (ανοικτή) επέμβαση πραγματοποιείται ακόμα από μεγάλο αριθμό χειρουργών που δεν έχουν εκπαιδευθεί στη λαπαροσκόπηση και παραμένει χρήσιμη σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η λαπαροσκοπική τεχνική.

Η Ρομποτική Συμφυσιόλυση φαίνεται πως προσφέρει πλεονέκτημα έναντι της λαπαροσκοπικής τεχνικής, διότι προσφέρει μοναδική εικόνα του εσωτερικού της κοιλιάς (στερεοσκοπική τριών διαστάσεων και υψηλής ευκρίνειας) και μεγάλη ευχέρεια κινήσεων. Τα πλεονεκτήματα αυτά βοηθούν σημαντικά τον χειρουργό να διαφυλάξει το λεπτό έντερο κατά τη συμφυσιόλυση.

Κατά τη λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση, ο χειρουργός αφού αποκτήσει πρόσβαση στην κοιλιά και διοχετεύσει αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) για να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο εργασίας (πνευμοπεριτόναιο), θα ελέγξει καταρχάς όλη την κοιλιά για να εκτιμήσει τον βαθμό του προβλήματος. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει την άνω και κάτω κοιλία καθώς και την πύελο ιδίως στις γυναίκες. Στη συνέχεια θα κόψει όλες τις συμφύσεις του εντέρου με το πρόσθιο και πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα. Σε περίπτωση που το έντερο είναι παγιδευμένο σε κάποιο σημείο μεταξύ συμφύσεων, αυτό θα ελευθερωθεί και θα γίνει προσπάθεια διαφύλαξής του. Μετά το πέρας της συμφυσιόλυσης το έντερο θα ελεγχθεί σε όλο το μήκος του και θα επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας. Τα εργαλεία αφαιρούνται υπό άμεση όραση και στη συνέχεια αφαιρείται και το αέριο από την κοιλιά. Τα τραύματα ράβονται ενδοδερμικά και το δέρμα συμπλησιάζεται στην αρχική του θέση.

Ο ασθενής όταν ξυπνήσει μπορεί να αισθάνεται λίγη ζάλη από τη νάρκωση. Ακολούθως θα μεταφερθεί στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθει τελείως.

Μαζί με τη χειρουργική μου ομάδα πραγματοποιούμε ρομποτικές επεμβάσεις από όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής (χειρουργική κήλης κοιλιακού τοιχώματος, διαφραγματοκήλης και παλινδρόμησης, στομάχου, χοληδόχου κύστεως, λεπτού & παχέος εντέρου, πρωκτού και περιπρωκτικών παθήσεων και νοσογόνου παχυσαρκίας) στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Σάββας Κ. Χειρίδης, Γενικός Χειρουργός εξειδικευμένος στη Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εκτελεστικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής  SEERSS. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.savashiridis.com/ ή καλέστε στα  2107257522 και 2107290673.

banner

banner1220x365