Η ρομποτική επέμβαση σπληνός

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις παθήσεων του σπληνός ή αιματολογικών παθήσεων που αποτελούν ένδειξη για σπληνεκτομή, ο ιατρός ίσως σας συστήσει Μερική ή Ολική Ρομποτική Σπληνεκτομή, δηλαδή αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρου του σπλήνα.

Επίσης, μπορεί να συστήσει Ρομποτική Επέμβαση σε ορισμένες περιπτώσεις κύστεων ή άλλων παθήσεων του σπληνός. Η Ρομποτική Σπληνεκτομή αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής και πραγματοποιείται μέσω 5 μικρών οπών 0,5-1,5 cm, με χρήση ρομποτικού συστήματος το οποίο διευκολύνει σημαντικά τους εγχειρητικούς χειρισμούς και ιδιαίτερα την παρασκευή γύρω από τα αγγεία, την απολίνωσή τους και την ενδοκοιλιακή συρραφή.

Κατά τη Ρομποτική Σπληνεκτομή, ο χειρουργός,  αφού αποκτήσει πρόσβαση στην κοιλιά και διοχετεύσει αέριο (διοξείδιο του άνθρακα σε χαμηλές πιέσεις) για να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο εργασίας (πνευμοπεριτόναιο), θα ελέγξει καταρχάς όλη την κοιλιά σας. Στη συνέχεια θα κινητοποιήσει την περιοχή πέριξ του σπληνός που συνήθως περιλαμβάνει τμήμα του  στομάχου και του αριστερού παχέος εντέρου. Μετά την αναγνώριση των κύριων αγγειακών κλάδων προς τον σπλήνα και αναλόγως το είδος της επέμβασης, ο χειρουργός σφραγίζει κάποιους κλάδους με ειδικά κλιπς που κλειδώνουν (hemolock clips).

Η παραπάνω διαδικασία διευκολύνεται σημαντικά από το ρομποτικό σύστημα χάρη στην τρισδιάστατη, στερεοσκοπική όραση και τη μεγάλη ελευθερία κινήσεων που προσφέρει στα εργαλεία. Εναλλακτικά, ο αγγειακός μίσχος του σπληνός μπορεί να απολινωθεί με ειδικό αγγειακό κοπτορράπτη (vascular stapler) που πλέον είναι διαθέσιμος και ως ρομποτικό, αρθρωτό εργαλείο. Μετά τον έλεγχο των αγγείων, ο σπλήνας ελευθερώνεται με μεγάλη προσοχή από τους φυσικούς συνδέσμους του με τον στόμαχο, το παχύ έντερο και το διάφραγμα. Ο σπλήνας τοποθετείται εντός ενδοσκοπικού σάκου (endobag), αφαιρείται από την κοιλιά με μικρή επέκταση μιας εκ των τομών και αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση.

Σάββας Κ. Χειρίδης, Γενικός Χειρουργός εξειδικευμένος στη Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εκτελεστικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής  SEERSS. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.savashiridis.com/ ή καλέστε στα  2107257522 και 2107290673.

banner

banner1220x365